VERHOGING VAN RESULTATEN DOOR GOED BEHEER
VAN ASSORTIMENT

Het assortiment is vaak historisch ontstaan. Er kwamen producten bij, maar bijna nooit ging er iets af. Assortimentsbeheer is binnen de bakkerij voor velen nog onbekend terrein. Dat is jammer want hier is nog veel te halen. Door goed beheer van het assortiment kan het resultaat worden verbeterd. Uitgangspunt vormt de kassa-omzet. Welke producten worden het meest verkocht? Deze producten moeten een goede brutowinstmarge hebben. Goed assortimentsbeheer is keuzes durven maken. Vaak zijn het de dames in de winkel die gaan protesteren als er veranderingen in het assortiment plaatsvinden. Door ze te betrekken in dit proces, door goed uit te leggen waarom keuzes nodig zijn ontstaat bij hen een positieve houding. Hierdoor zijn veranderingen mogelijk. Samen met Noor Winkelbeleving  is een stappenplan gemaakt dat leidt naar een beter resultaat.

ASSORTIMENTSBEHEER BESTAAT UIT VIER PIJLERS:

  1. Assortiment: Het kernassortiment bestaat uit maximaal 100 verschillende producten. 25 producten zorgen voor minimaal 45% van de omzet. De brutowinstmarge van deze producten ligt als totaal boven 80%. De overige producten zijn gerelateerd aan het seizoen. Een winkel moet in staat zijn om na retour en aftrek van reclamekortingen een brutowinstmarge van 80% te realiseren.
  2. Imago: Elke ambachtelijke bakker dient één of meer helden in zijn assortiment hebben. De hoge kwaliteit en bijzondere smaak van deze producten zorgen er voor dat het gehele assortiment op een hoger niveau kan worden gepositioneerd.
  3. Presentatie: De 25 belangrijkste producten worden breed op de beste plekken op het schap gepresenteerd. Neen verkoop is uit den boze.
  4. Brutowinstmarge en rationaliteit. Van de 25 belangrijkste producten is calculatie gemaakt die “up-to-date is”. Van de overige producten is bij voorkeur een calculatie, maar is deze er niet dan kan Resultsplus op basis van ervaring voor de meeste producten de grondstofkosten vrij nauwkeurig vaststellen.
Vraag Jan om meer informatie
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam