VAN OMZET NAAR WINST

Omzet

Omzet moet resultaat opleveren. U moet er aan overhouden. Veel bakkers worstelen op dit moment met de vraag: “moet de focus op de winkel of juist op het derde kanaal?” Welke gevolgen heeft de keuze voor het één of het ander? Resultsplus rekent dit door en geeft concreet aan wat de financiële gevolgen zijn.

Hoe gaat zo’n onderzoek nu precies in z’n werk?

Stap 1: Beoordeling winkelomzet en omzetsamenstelling

Allereerst wordt de vestigingsplaats beoordeeld. Wat is de kwaliteit er van. Zijn er omliggende winkels? Is er sprake van een min of meer afgebakend marktgebied? Hoeveel inwoners telt het marktgebied? Hoe is de samenstelling van de bevolking en hoe hoog is het gemiddelde inkomen in de wijk? Welke aanbieders van brood en banket zijn er nog meer?  Wat mag je aan omzet op een die plek verwachten? Op basis van jarenlange ervaring is daar over het algemeen een goede inschatting van te maken. Er wordt op basis van het bovenstaande een marktaandeel berekend.

­­

Stap 2 Het verleden zegt iets over de toekomst

In een volgende stap kijken we terug op de achterliggende jaren. Om iets over de toekomst te kunnen zeggen is het belangrijk om te weten welke trends zich in omzet, klantenaantal en gemiddelde besteding hebben voorgedaan. Ging de omzet elk jaar omhoog of was er sprake van een daling. Kunnen we de reden van stijging of daling achterhalen? Als we inzicht hebben in het waarom is het gemakkelijker iets over de toekomst te zeggen. In sommige situaties is een omzetstijging gewoon moeilijk te realiseren door veranderingen in klantenstroom, verkeerssituatie of de ontwikkeling van het winkelcentrum. Je kunt dan beter je aandacht richten op andere aspecten van de bedrijfsvoering. Misschien is een andere locatie logischer.

Resultsplus analyseert hoe het derde kanaal is opgebouwd:

  • omzetaandeel
  • Verstrekte kortingen in relatie tot de aard van het geleverde product (brood, kleinbrood, banket)
  • Geleverde inspanning (magazijn, logistiek)
  • Betalingsgedrag
  • Bijdrage aan het resultaat

Welke maatregelen moeten worden genomen om het resultaat te verbeteren? Wat moet er gebeuren als er van derde kanaal klanten afscheid wordt genomen?