LOONKOSTEN

Loonkosten vormen in de ambachtelijke bakkerij de belangrijkste kostenpost. Het produceren van ambachtelijke producten en het verkopen er van gaat gepaard met inzet van vakmensen. Het rendement van een ambachtelijke bakkerij wordt in grote mate bepaald door de hoogte van de loonkosten. Resultsplus vergelijkt gegevens uit branchevergelijkingen met uw cijfers en is snel in staat om te bepalen of loonkosten en productiviteit in de juiste verhouding tot de omzet staan. Vanuit die kennis geeft Resultsplus aan waar,  indien noodzakelijk, ruimte is om te besparen. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het loonkostenkompas waarbij de loonkosten maandelijks in relatie tot de omzet worden gevolgd. Zo bent u als ondernemer altijd in staat om tijdig bij te sturen indien noodzakelijk.

OPERATIONELE KOSTEN

De operationele kosten zijn alle kosten buiten inkoop van grondstoffen en loonkosten. Door deze kosten aan de hand van de jaarrekening kritisch na te lopen is Resultsplus is staat om aan te geven waar besparingen mogelijk zijn. Doordat Resultsplus de beschikking heeft over veel vergelijkingsmateriaal uit de branche wordt een nauwkeurige analyse gemaakt en vergeleke