WAAR KAN RESULTSPLUS U MEE HELPEN ?

Icoon-strategie

Resultsplus is als geen ander thuis in de ambachtelijke brood- en banketmarkt en is samen met u in staat een heldere strategie voor de toekomst te formuleren.

icoon-omzet-blauw

Van omzet naar winst. Focus op de winkel en derde kanaal omzet afstoten? Wat zijn de financiële gevolgen? Resultsplus rekent het voor u uit.

Icoon-grondstoffen

Brutowinstmarge is geen gegeven achteraf dat blijkt uit de jaarrekening, maar een gestuurd proces gebaseerd op een goed beheer van het assortiment.

Icoon-kostenbeheersing

Vaak wordt winst gemaakt als de loonkosten op orde zijn. Resultsplus brengt de loonkosten per afdeling in beeld en geeft aan waar verlaging mogelijk of noodzakelijk is.

Icoon-aan-en-verkoop

Resultsplus draagt zorg voor praktische en deskundige begeleiding bij dit proces. Het uitgebreide netwerk biedt vaak onverwachte mogelijkheden.

icoon-winkeloptimalisatie

Resultsplus heeft in samenwerking met NOOR Winkelbeleving een systematische aanpak van het winkelconcept* ontwikkeld. In 5 stappen naar een beter resultaat.