Waar kan Resultsplus  u mee helpen ?

Resultsplus is als geen ander thuis in de ambachtelijke brood- en banketmarkt en is samen met u in staat een heldere strategie voor de toekomst te formuleren.

Van omzet naar winst. Focus op de winkel en derde kanaal omzet afstoten? Wat zijn de financiële gevolgen? Resultsplus rekent het voor u uit.

Brutowinstmarge is geen gegeven achteraf dat blijkt uit de jaarrekening, maar een gestuurd proces gebaseerd op een goed beheer van het assortiment.

Vaak wordt winst gemaakt als de loonkosten op orde zijn. Resultsplus brengt de loonkosten per afdeling in beeld en geeft aan waar verlaging mogelijk of noodzakelijk is.

Resultsplus draagt zorg voor praktische en deskundige begeleiding bij dit proces. Het uitgebreide netwerk biedt vaak onverwachte mogelijkheden.

Resultsplus heeft in samenwerking met NOOR Winkelbeleving een systematische aanpak van het winkelconcept* ontwikkeld. In 5 stappen naar een beter resultaat.