Energieproblematiek in de ambachtelijke bakkerij

Vanochtend lekte uit dat de hulp voor het MKB als het gaat om de hoogte van de energierekening pas gaat gelden als de energie als percentage van de omzet meer dan 12,5% bedraagt. Vorig jaar zat de gemiddelde bakkerij nog op 3,5%. Praktisch betekent dit dat pas na een verviervoudiging van de energiekosten de overheid te hulp gaat schieten. Deze hulp zal ook beperkt van aard zijn. Slechts de helft van de kosten boven 12,5% worden vergoed tot een maximum van € 160.000,=.

Dit gaat het merendeel van de ambachtelijke bakkers niet helpen. Oplossing liggen ondanks vraaguitval in een verhoging van de prijzen en het zoeken naar energiebesparende maatregelen. Voor sommigen zal dit niet toereikend zijn. Wilt u uw situatie duidelijk in kaart gebracht hebben neem dan contact op. Laat de boel niet op z’n beloop maar neem op tijd maatregelen. Dat kan de schade mogelijk aanzienlijk beperken.