In 5 Stappen naar meer omzet en brutowinst

Resultsplus heeft in samenwerking met NOOR Winkelbeleving een systematische aanpak van het winkelconcept* ontwikkeld. Alle onderdelen van het model moeten goed op elkaar zijn afgestemd en optimaal in onderlinge samenhang functioneren. Alleen dan kan het resultaat maximaal zijn.

Centraal binnen het model staat de ondernemer en dat wat de klant ziet. De winkel moet aansluiten bij de visie van de ondernemer. Zij weerspiegelt ‘de ziel’ van het bedrijf. Dat geldt ook voor het aangeboden assortiment en de wijze waarop de ondernemer en het verkooppersoneel met de klant communiceert. Het resultaat hiervan komt tot uitdrukking in omzet, brutowinst en kosten. Door al deze onderdelen systematisch in kaart te brengen en te verbeteren, is het mogelijk onder aan de streep (veel) meer over te houden met als resultaat een gezond bedrijf. Het werk wordt gedaan op de winkelvloer en op basis van een goede analyse en inrichting van de ‘back office”. Uw rol als ondernemer is vooral ondersteunend. We  leggen geen onnodig beslag op uw kostbare tijd.

Lijn
Ik wil meer resultaat uit mijn winkel halen​
Belofte:
 • Duidelijke doelen voor het team
 • Heldere communicatie naar de klant
 • Een kleiner, maar rendabeler assortiment
Lijn
Meer omzet en meer brutowinst en …..meer over onder aan de streep.
 1. Inzicht
 2. Maximaal haalbaar resultaat
 3. Optimalisatie administratie
 4. Vertaling op de winkelvloer
 5. Evaluatie en bijsturing.
Aanvullende stappen (facultatief):
 • Optimalisatie omzet in het derde kanaal
 • Analyse lekkage (bekende en onbekende)
 • Inkoopcondities (benchmark met collega’s)
 • Gebruik halffabrikaten /make or buy
Stap 1 Inzicht: Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek
 • Bent u tevreden met het resultaat?
 • Hoe waardeert u de eigen prestatie?
 • Welke knelpunten ervaart u binnen uw onderneming
 • Uw visie op de toekomst
 • Als alles mogelijk zou zijn, wat zou u dan willen realiseren?

Wat krijgt u?: beknopte rapportage waarin wij kwalitatief u een spiegel voorhouden en aangeven waar op korte termijn  Quick wins te vinden zijn. In kaart brengen van de vervolgstappen die nodig zijn om het optimale resultaat uit uw bedrijf te halen.

Stap 2. De gerealiseerde resultaten afgezet tegen het optimaal haalbare
Waarom:

Tijdens de kennismaking is vastgesteld waar u staat en waar u naar toe wilt. Een doel najagen zonder financiële onderbouwing maakt dat de inspanningen verzanden of niet het beoogde effect hebben. Alleen een objectieve vaststelling van de mogelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie geeft richting aan uw handelen.

Hoe?
 • Beoordeling van de winkelprestatie binnen het marktgebied
 • Beoordeling van de commerciële slagkracht van de winkel aan de hand van de binnenste ring van het model (winkel, personeel, assortiment en communicatie)
 • Samenstelling van de omzet, (verhouding winkels/3e kanaal)
 • Samenstelling van het assortiment, gebruik halffabrikaten en aandeel doorverkoop
 • Haalbare brutowinst in winkels en derde kanaal in relatie tot gerealiseerde brutowinst
 • In kaart brengen van gegevens in ‘back-office’ Is het administratieve systeem goed ingericht? Zijn er voldoende ‘basisgegevens’ voorhanden?
 • Formulering financiële doelen

Wat krijgt u?:
Schatting van het bedrag waarmee het resultaat kan verbeteren als stappen 3 en 4 worden gezet.

Stap 3: Optimalisatie van de administratie
Waarom?

Vooruitgang kun je alleen meten als je over de juiste informatie beschikt. Wat is de opbrengst in de ideale situatie.? Resultsplus en NOOR Winkelbeleving hebben een aantal rapportages ontwikkeld die leiden tot concrete verbeteringen. Om deze te kunnen meten en samen te stellen moet het systeem zodanig worden ingericht dat de benodigde informatie er moeiteloos uit rolt.

Hoe?
 • Indeling van de producten in de juiste productgroepen (gericht op presentatie; niet op productie)
 • Vastleggen van de hardlopers
 • Geactualiseerde calculatie van de grondstofkosten
 • Zorg voor juiste gegevens in de rapportage
 • Juiste templates op de kassa
 • Juiste winkelbestelling via de kassa

Wat krijg ik? 
Afhankelijk van de situatie past Resultsplus (soms in samenspraak met de leverancier van uw bakkerijpakket) het systeem aan Of: het systeem wordt geoptimaliseerd met ondersteuning van Resultsplus met als resultaat de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment.

Zelfs als er geen productcalculaties voorhanden zijn kunnen we aan de slag. Resultsplus heeft hiervoor een praktische oplossing bedacht.

Stap 4 In de winkel aan de slag
 • Presteert elk van uw winkels optimaal?
 • Is er een criterium bepaalt op basis waarvan dat wordt beoordeeld? (omzetontwikkeling?)
 • Wat zou de winkel moeten uitstralen?
 • Wie zijn uw klanten en passen die bij uw winkelconcept?
 • Wat zou de ideale situatie zijn?
 • Wat is uw droom voor uw klanten

Gevolgen als op één of meerdere vragen geen afdoende antwoord kan worden gegeven:

 • Uw winkelconcept functioneert niet of niet optimaal
 • Klanten zijn niet tevreden; klantenaantal loopt terug
 • Het team is niet of niet voldoende gemotiveerd en straalt dit uit naar de klant

Het resultaat van de winkel zou veel beter kunnen zijn!

Wat ? Planmatige aanpak op basis van het door Resultsplus en NOOR Winkelbeleving ontwikkelde verbeteringsmodel

Hoe? Coaching van u en uw winkelteam(s)

 • De winkel: optimalisatie van de winkel, routing, sfeer, presentatie, signing, Kortom het creëren van een optimale winkelbeleving voor de consument
 • Het team: delen missie en visie, uw doel moet hun doel worden, klantvriendelijkheid, productkennis, verkooptechniek, maar ook… delen en belonen van de gezamenlijke inspanningen
 • Het assortiment: elke product (groep) moet een bijdrage leveren aan het resultaat (in geld of onderscheidend vermogen)
 • Communicatie: een eenduidige boodschap zodat voor iedereen die met uw onderneming te maken heeft weet waar u voor staat.
Stap 5 Evaluatie en bijsturing.

Elke stap bestaat uit meerdere stapjes waarover we u in een persoonlijk gesprek graag meer vertellen.

Wil je het 5-stappen plan nog eens op je gemak nalezen? Vul je naam en email adres hiernaast in, en je ontvangt de pdf zo snel mogelijk per mail.

Download 5 stappenplan
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam